Personvernerklæring

Denne personvernerklæring gjelder for Vest Hundesportsenter AS for nettsiden www.vesthundesportsenter.no

Behandlingsansvarlig

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er:
Vest Hundesportsenter AS, org.nr. 827 527 432.

Vårt formål og behandlingsgrunnlag

Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post, adresse og telefonnummer hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuelle klage.

Andre personopplysninger kan forekomme men vårt behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing.

  1. Innhentet gyldig samtykke - les mer
  2. Nødvendig for å oppfylle en avtale - les mer
  3. Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt - les mer
  4. Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven/personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.  

Hva behandles og hvordan henter vi inn personopplysninge

Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av tjenester.

Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven).

Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier.

Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Vest Hundesportsenter AS verken innhenter, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

Deler vi personopplysninger med andre?

Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post, programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Vest Hundesportsenter.no er hostet av dedia.no

I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til Google.

Vi er i god tro at alle disse databehandlingtjenestene følger GDPR lovgivningen.

Sikring av personopplysninger

Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Vest Hundesportsenter AS, Industrivegen 75, 5210 Os. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes.

Vest Hundesportsenter AS lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning. Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på [email protected].

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. 

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon - § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

 Vest Hundesportsenter AS benytter kun nødvendige informasjonskapsler.